Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, July 18, 2012

A night in Rimini, an evening in Venice at Caffè Florian / En natt i Rimini, en kväll på café Florian i Venedig


Yesterday morning I went for one last swim in Rimini before I took the train to Venice. Such a beautiful city - I've been there once before but only for five hours - but very, very crowded. In the evening I went to Piazza San Marco and felt very tempted to have coffee at the luxurious Caffè Florian, so... I did.

I går morse gick jag och badade en sista gång i Rimini innan jag tog tåget vidare till Venedig. En sådan vacker stad - men väldigt, väldigt fullproppad av folk. Jag har varit där förut men bara i fem timmar en gång. I går kväll gick jag till Markusplatsen och kände mig väldigt frestad att dricka kaffe på lyxiga Caffè Florian, så... det gjorde jag.


Let's go inside...
Nu går vi in...


I ordered a coffee drink and it was reallllly good.
Jag beställde en kaffedrink och den var vääldigt god.


I decided to sit indoors even though it was a bit warm since it was so beautiful in there! A waiter brought me a pile of extra little chocolates and then a piece of pastry for free, super nice :) 
Jag bestämde mig för att sitta inomhus trots att det var lite varmt för det var så vackert där! En servitör kom och gav mig en hel hög små extra chokladbitar och senare en liten kaka gratis, trevligt! :)


There was a band playing outside... Click play!
En orkester spelade där utanför... Klicka på play!A couple started to dance... It was quite the contrast to the night before, when I went to the only nightclub I could find in Rimini, called Coconuts, and went coconuts dancing, dancing, dancing!
Ett par började dansa... Verkligen en kontrast mot natten innan då jag besökte den enda nattklubb jag kunde hitta i Rimini, Coconuts hette den, och dansade, dansade, dansade!One more from Caffè Florian... It was a lovely evening.
En till bild från Caffè Florian... Det var en jättefin kväll.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig