Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, May 13, 2012

Wedding pics / Bilder från bröllopet


I've finally sorted through all of the photographs I took last weekend at the wedding - and during the helicopter ride to the beach where the wedding was held - and these are a few of the pics.
Nu har jag äntligen gått igenom alla fotografier jag tog på bröllopet förra helgen - och i helikoptern på väg till stranden där bröllopet ägde rum - och här är några av bilderna. The bride used to be an amphibious platoon commander before she became a real estate agent, so some of the guests expected her to arrive in some kinda boat... but few suspected a helicopter!
Bruden var tidigare plutonchef i en amfibiedivision innan hon blev mäklare, så en del av gästerna trodde att hon skulle komma till stranden i någon sorts båt, men få misstänkte att det var helikopter! 
Baby Gretel was christened... Lilla Gretel döptes... I think she'll probably be able to walk soon, just as cool as her mom, at only 4,5 months. She's already been to Oman on holiday.
Hon kommer nog snart att kunna gå, bara 4,5 månader gammal, och verkar lika tuff som sin mamma. Hon har också redan varit till Oman på semester.

The indoor photos were taken in the gorgeous old hotel Knaust in Sundsvall.
Inomhusbilderna är tagna i det vackra gamla hotellet Knaust i Sundsvall.


The wedding photographer (me!) got to hold Gretel, and she didn't break either! Photo by Ester, her mom.
Bröllopsfotografen (alltså jag!) fick hålla Gretel och hon gick inte sönder ens. Bilder av hennes mamma Ester.


It was a beautiful wedding on the beach in Härnösand...
Det var ett vackert bröllop på stranden, Smitingen, i Härnösand...Thank you Ester, Ted and Gretel for choosing me as your photographer!
Tack Ester, Ted och Gretel för att ni valde mig som fotograf!
fotograf Maria-Thérèse Sommar Afiori, Härnösand, bröllopsfotograf Sundsvall, Stockholm, Örnsköldsvik
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig