Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, May 4, 2012

Nice people / Trevliga människor

Yesterday I was invited to attend a digital printing workshop along with 9 other artists in Örnsköldsvik, a town 1,5 hours from Härnösand on the High Coast. It was really nice but after lunch, when we got to try out different printing techniques, nothing I tried worked. I wanted to print on a dress and some glasses and a camera strap... and even though they really tried to help me, all my things just got messed up. In fact, they had never seen anyone with such bad luck so I will get to go back there on my own some other day! Nice people.
I går var jag inbjuden att vara med i en workshop för att testa digitala tryckmetoder tillsammans med 9 andra konstnärer i Övik. Det var jättetrevligt, men efter lunch när vi skulle börja trycka blev ingenting jag gjorde rätt. Jag ville t.ex. trycka en klänning, några glas, en kamerarem... Trots att de verkligen försökte hjälpa till blev allt bara strul för mig. Men - eftersom de aldrig sett någon med så mycket otur ska jag få komma tillbaka ensam en annan dag! Trevliga människor. 


Andreas Brännlund, artist and pal of mine who also attended the workshop. Super nice guy.
Andreas Brännlund, konstnär och kamrat som också var på workshop. Jättetrevlig man.


There was art by Hans Hedberg in the museum area of the university where we spent the day.
Det fanns konst av Hans Hedberg i ett litet museiområde i universitetet där vi tillbringade dagen.

photo by Susanne Vinderå
Gudrun Lindberg, nice person.

Since I really wanted a custom camera strap and couldn't even get that right, and it wasn't possible to print white on black, I made some phone calls today...
Eftersom jag verkligen ville ha en personlig kamerarem och inte ens fick till den, och det inte gick att trycka vitt på svart, ringde jag några samtal i dag...


...and walked to a company called AG Screen. No problem, they said, and printed a gorgeous camera strap for me and also a bag. It was dirt cheap too and since there was some trouble with the letters they even stayed after hours to finish it. Super nice people.
...och knatade iväg till ett företag som heter AG Screen. No problem, sa de, och tryckte en jättefin kamerarem till mig och en väska också. Dessutom var det jättebilligt. Eftersom det var lite trubbel med bokstäverna stannade de till och med kvar till långt efter stängningsdags för att göra färdigt. Supertrevliga människor.Tomorrow I'm shooting a wedding outdoors and it's supposed to rain the whole day (and be very cold), so I am trying to figure out how to best protect my cameras. An idea struck... You know those little silica bags they put in shoe boxes to remove moisture? I took a wild shot and asked in a shoe shop called Eurosko and I think they went through every single box in the store and eventually found five little bags for me! Three people just disappeared into their storage area and searched the place. Seems the little bags are out of fashion. Well, now I have five and I bet they will suck some humidity from the camera equipment! 
I morgon ska jag fota bröllop utomhus och det ska tydligen regna hela dagen (och vara riktigt kallt), så jag klurar på hur jag bäst kan skydda kamerorna. En idé slog mig... De där små silicapåsarna som brukar ligga i skokartonger för att ta bort fukt! Jag chansade och frågade i skoaffären EuroSko här i Härnösand och tre personer satte iväg och letade igenom hela lagret skokartonger. Till slut hittade de fem små påsar som jag fick. De verkar inte vara populära längre. Nu har jag i alla fall några stycken och de ska få hjälpa till att suga fukt runt kamerautrustningen!

Eurosko

I also had to leave my car far from my apartment and again just asked someone I'm acquainted with if she could come get me and drive me back into town, and like everyone I ran into today, she was super nice and gave me a ride even though she was working. Nice people!
Jag behövde också lämna bilen långt hemifrån i dag och bara chansade på att fråga en tjej som jag är bekant med om hon möjligen kunde köra med mig dit och skjutsa tillbaka mig till stan sedan och hon sa tveklöst ja, inga problem, trots att hon jobbade. Trevliga människor!


Oh and I was invited by my friend Karin who is an opera singer and teacher to an opera performance for children today, and it was really good and lots of fun. Nice people!
Jo och så blev jag inbjuden av min vän Karin som är operasångerska och -lärare att komma på en barnopera och det var jättebra och roligt. Trevliga människor!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig