Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, May 8, 2012

Magnolia trees and beautiful buildings in Norrköping / Magnoliaträd och vackra hus i Norrköping


I've been on a short trip to Stockholm and Norrköping to go to a wonderful exhibition and a performance, and to do some work. Norrköping was a beautiful city filled with blossoming trees and gorgeous old buildings! These are some of the photos I took, mostly with my mobile phone since I have yet to sort through the ones in my camera.
Jag har varit på en kort resa till Stockholm och Norrköping för att gå på en föreställning, en jättefin utställning och för att jobba lite. Norrköping var en vacker stad full av blomstrande träd och fina gamla hus! Här är några av bilderna jag tog, de flesta med mobiltelefonen eftersom jag ännu inte hunnit gå igenom bilderna i min kamera.
"Aren't you gonna take a picture of us too?" these guys said when I photographed magnolia and cherry trees, while telling me how beautiful the pink cherry trees had been a few weeks ago. Well, of course!
"Ska du inte fotografera oss också?" sa dessa herrar som jobbar åt kommunen när jag stod och fotograferade magnoliaträd och körbärsträd, medan de berättade hur fina de rosa körsbärsträden varit för några veckor sedan. Klart att jag skulle fotografera dem också!
I took the night bus home. It was a really nice trip and I will actually go back soon, because when I was just about to leave I got a photo gig there. 
Jag tog nattbussen hem. Det var en jättefin resa och jag kommer faktiskt snart att åka tillbaka, för precis när jag skulle åka hem fick jag ett fotojobb där. 

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig