Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, May 17, 2012

Four mysteries / Fyra mysterier


These are a few mobile phone pics I took at Sjögården B&B here in Härnösand at a business network lunch a couple of days ago. Have a look at these first and then click here to see my "real" photos in an article I recently wrote about the B&B.

Här är några mobilbilder jag tog på Sjögården B&B här i Härnösand på en lunch med affärsnätverket Vendela för ett par dagar sedan. Titta först på dessa bilder och klicka sedan här för att se mina "riktiga" fotografier i en artikel jag nyligen skrev om Sjögården åt Härnösandsföretags hemsida. 
...


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig