Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, May 26, 2012

Business gala night / Härnösands företagargala 2012


I was hired as a gala photographer for this year's business award gala and had great fun last night taking tons of photos and turning them into a slideshow which was displayed on huge screens.
Jag blev anlitad som galafotograf av arrangörerna till företagargalan i Härnösand och hade jättekul i går kväll och i natt när jag tog mängder av bilder och gjorde ett bildspel som gick på storbildsskärmar under kvällen. 

Maria-Thérèse Sommar

I was wearing a women's tailcoat from Spain, a sparkly lace dress, a butterfly tiara and an afiori necklace I had made myself with one of my carousel photos. I had forced my hair into a side bun and sprayed it with gold glitter.
Jag hade på mig en spansk tjejfrack, en glittrig spetsklänning, fjärilstiara och afiorihalsband som jag gjort själv med ett av mina karusellfotografier som motiv. Jag hade tvingat in håret i en sidoknut och sprayat det med guldglitter.

photo by Sonja

There was another Maria-Thérèse at my table, hyphen and all! Can you believe that! She had never met another Maria-Thérèse in her life.
Det satt en till Maria-Thérèse vid mitt bord, bindestreck och allt! Otroligt! Hon hade aldrig träffat någon annan Maria-Thérèse.


Gold's Gym, dressed in gold
My photos on the big screen
Mina bilder på storbildsskärmen

One of the award winners was a working chef last night.
En av vinnarna var gårdagens kock.


There was live entertainment and a DJ, but the music was turned off at 1.30 a.m...
Det var liveunderhållning och därefter en DJ, men musiken stängdes av halv två...


...so I joined some people who were moving on to a bar called Svenssons for a last half hour of partying.
...så jag hängde med några som skulle till Svenssons för en sista halvtimmes kalasande.


You know it is time to walk home when you find yourself carrying a straw at 2.30 a.m.
Man vet att det är dags att gå hem när man märker att man bär på ett sugrör klockan 2.30.


More photos in my facebook album. 
Fler bilder finns i mitt facebookalbum.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig