Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, April 3, 2012

My Francesca Woodman inspired rock band photos for an exhibition / Mina Francesca Woodman-inspirerade rockbandsfotografier till en utställningI was recently asked by the curator of the Museum of Photography, Fotomuséet, to shoot a punk rock band called Jetbone, using another photographer as an inspiration. I'm doing this along with famous Swedish photographers such as Hans Hammarskiöld and Bruno Ehrs - we're all shooting the same band in the style of another photographer. The photographer I chose is Francesca Woodman, one of my favourites, and these are my photographs along with the ones I used as inspiration. Even though I was inspired by hers (and I don't normally work that way), I think I managed to make them very afiori as well. There will be an exhibition later on - I will get back to that in due time - and the band, Jetbone, will be using our photos. 
konstfoto konstfotograf Maria-Thérèse Andersson, art photography, art photographer, www.afiori.com, afiori
Jag blev nyligen tillfrågad av chefen för Fotomuséet, Petter Österlund, att fotografera punkrockbandet Jetbone och använda en annan fotograf som inspirationskälla. Några riktigt berömda svenska fotografer, t.ex. Hans Hammarskiöld och Bruno Ehrs, gör samma sak, alltså fotograferar samma band i en annan fotografs stil. Jag valde Francesca Woodman som förebild, en av mina favoritfotografer, och här är mina fotografier tillsammans med inspirationskällorna. Trots att jag utgick från hennes bilder (och inte brukar jobba på det sättet) tycker jag att jag lyckades göra dem egna och i afiori-stil och inte bara som kopior. Det kommer att bli en uställning framöver, får återkomma angående det, och Jetbone kommer att använda våra olika bilder. 

My photos:
Francesca Woodman's photos:
Francesca Woodman's self-portraits on the left, my photos of drummer Albin Linder on the right.
Francesca Woodmans självporträtt till vänster, mina fotografier på trummisen Albin Linder till höger.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig