Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, November 12, 2011

Art, vampires and dead bodies in the park / Konst, vampyrer och lik i parken

Today I went to the new exhibitions I helped arrange with the art society (just updated the website and sent out invitations this time). First, here's me along with a sculpture which I found absolutely adorable. The exhibitions combined sculpture and paintings created by two artists, Lotta Enocsson and Mats Eriksson.
I dag gick jag på vernissage för den nya utställningen hos oss i Härnösands konstförening. Denna gång har jag bara uppdaterat hemsidan och skickat ut inbjudningar. Här är jag och en skulptur som jag tycker är jättegullig. Utställningen kombinerar skulptur och måleri av två konstnärer, Lotta Enocsson och Mats Eriksson.

Promenad på Esplanaden by Mats Eriksson, photo by Lennart Vessberg

My aunt Marianne made the beautiful scarf for me! / Den vackra halsduken har min moster Marianne gjort till mig!

Then I was an extra on the vampire movie set (Master of the Moon, a vampire movie musical) for about ten minutes, looking like my normal self instead of playing a vampire! A dead body with suspicious bite-marks had been found in the park...
Sedan var jag statist i vampyrfilmen Master of the Moon i vilken jag vanligtvis spelar vampyr; nu spelade jag mig själv i cirka tio minuter! Ett lik med misstänkta bitmärken hade hittats i stadsparken... photo by Nisse Strand

My little vampire musical movie pals or rather frenemies since they are vampire killers
Mina små vampyrmusikalfilmkamrater eller rättare sagt fiender eftersom de är vampyrdödare


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig