Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Monday, September 5, 2011

New self-portraits / Nya självporträtt

Maria-Thérèse Andersson

Taken this evening / Tagna i kväll 

Maria-Thérèse Andersson
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig