Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, July 11, 2011

Rome part 3: around town, some pics I took today / Rom del 3: på stan, några bilder jag tog i dag

This is where I sat down and had breakfast, close to the lovely place where I'm staying, a bed and breakfast (with breakfast at a bar) near the Spanish steps. I wish I could stay a bit longer; no one else is around so it's like having my own apartment in Rome.
Här satt jag och åt frukost, nära det fina stället där jag bor, en bed & breakfast (med frukost på en bar) nära Spanska trappan. Önskar att jag kunde stanna längre; det är ingen annan här så det är som att ha en egen lägenhet i Rom.


Now we're in a church. Santa Maria sopra Minerva. Jesus statue by Michelangelo.
Nu är vi inne i en kyrka, Santa Maria sopra Minerva. Jesusstaty av Michelangelo.


Piazza Navona.


Oops, it's night! And I have to get up in a few hours.
Oj, det är natt! Och jag måste vakna om några timmar.


My favourite building in the world, the Pantheon, almost 2 000 years old. I always go there as soon as I can when I'm in Rome because it sort of calms me down!
Min favoritbyggnad i världen, Pantheon, nästan 2 000 år gammal. Brukar gå dit så fort jag kan när jag är i Rom för det lugnar ned mig lite!


Fontana di Trevi.

Good night!


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig