Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, June 21, 2011

Toy camera inspiration / Inspirerande med leksakskameror


Tonight I stumbled upon this site: http://toycamera.it/ while I was fixing my own toy camera, the Recesky / Gakkenflex I built a few months ago! I'd dropped it on the floor but it was easy to fix. I'm thinking about bringing it on my trip to Italy and France along with a couple of rolls of film - one unexposed and one exposed, to make double exposures.

I kväll råkade jag halka in på denna sida: http://toycamera.it/ medan jag höll på att laga min egen "leksakskamera", min Recesky / Gakkenflex som jag satte ihop för några månader sedan. Hade tappat den i golvet men den var lätt att laga. Jag funderar på att ta med mig den på resan till Italien och Frankrike tillsammans med ett par filmrullar, en ny och en använd som jag kan ta dubbelexponeringar med.

double exposure I took with the Gakkenflex / dubbelexponering som jag tog med Gakkenflexkameran
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig