Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, June 14, 2011

P.S. A really nice layout / P.S. En väldigt fin layout

Let-click to enlarge / Vänsterklicka för att förstora
I was extra happy to see the newspaper yesterday morning because of the pretty layout - look at that pale blue frame or "background" behind my article, above!
Det var extra kul att se tidningen i går morse p.g.a. den fina layouten - titta på den där duvblå ramen eller "bakgrunden" bakom min artikel här ovanför!


One of my pics from the cruising was also on the cover. / En av mina bilder från cruisingen var också på omslaget.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig