Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, June 11, 2011

awww, I didn't win but... / nää jag vann inte men...

THANK YOU so much everyone who voted for me!! See, that big, orange slice is for me. I know, I know, I told nearly everyone I know... But the hundreds of people who have visited my blog these past two days - you found your way here on your own and posted such lovely comments and sent me nice e-mails! Of course I would have been really happy to win, but I will travel nevertheless and take loads of photos while doing so! Second place... This calls for some cake!
TACK så mycket alla som röstat på mig!! Den där stora, rödorangea tårtbiten är min. Jag vet, jag vet, jag sa till nästan alla jag kände att jag var med och tävlade... men de hundratals människor som besökt min blogg de senaste två dagarna - ni hittade hit själva och lämnade så fina kommentarer och skickade mail som gjorde mig glad! Självklart hade jag velat vinna, men jag kommer att resa någonstans ändå och ta många, många bilder när jag är där! Andra plats... Det kräver lite tårta!Have a look at the winner here. I'm not the one who wrote the snarky anonymous comment; I would still use my name. And I do feel that maybe it's a bit unfair that huge blogger Nevnariens mom won... Maybe... But all finalists had good photos.
Ta en titt på det vinnande bidraget här. (Och nej, det är inte jag som skrivit en sur anonym kommentar. Är jag sur så står jag för det :) Och ja, lite orättvist tycker jag det är att den stora bloggaren Nevnariens mamma vann... kanske... men alla finalister hade bra bilder.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig