Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, May 17, 2011

Word of advice / Ett gott råd

If you're off to audition for a part as a vampire in a vampire musical movie, smile in front of the mirror first to check that your vegetarian dinner isn't stuck between your teeth.
Om man ska på audition för att bli vampyr i en musikalfilm är det bra att le framför spegeln innan man går för att kolla att inte delar av ens vegetariska middag sitter fast mellan tänderna.

oh no! a leaf! å nej! ett blad!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig