Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, May 14, 2011

Two exhibitions: Anders Lidén and Staffan Forssberg / Två utställningar: Anders Lidén på Sundsvalls museum, Staffan Forssberg på Sambiblioteket

Today I put on far too thin clothes, braved the ice cold weather and went to the openings of two exhibitions. The first one, by Staffan Forssberg, is in the beautiful library in Härnösand - a library which he took part in inventing, ten years ago. I really liked how the exhibition was arranged on all floors of the library! Very bad mobile phone pics since my camera is still being repaired and my extra one wasn't cooperating either.
I dag tog jag på mig alldeles för kalla kläder och styrde kosan mot två vernissage. Första utställningen, av Staffan Forssberg, hänger på Sambiblioteket i Härnösand, ett bibliotek som han var med att skapa för tio år sedan. Jag gillade verkligen att utställningen var utspridd över alla våningar i biblioteket! Här kommer usla bilder tagna med mobilen för min kamera är fortfarande på lagning och extrakameran ville inte heller.


I bought this one! Den här köpte jag!Then I pretended the road was the Autobahn (half kidding) and went to the second exhibition, at the Sundsvall museum. The paintings by Anders Lidén were simply glorious!
Därefter låtsades jag att E4:an var Autobahn (skämtar delvis) och gick på nästa utställning på Sundsvalls museum. Anders Lidéns målningar var alldeles häpnadsväckande och fina!


I think I mentioned a long time ago that I sometimes hear paintings, as in actual sounds, and I get a lot of sounds from these. For instance, the reddish brown one below sounds very much like a cello and the blue and grey one has one very high note and also the sound of gravel falling from a truck.
Jag tror jag nämnde för länge sedan att jag hör målningar ibland, alltså som riktiga ljud, och i de här målningarna hör jag massor av ljud. Den rödbruna här nedanför, till exempel, låter som en cello och den blågrå till höger har en jättehög ton och samtidigt låter det som grus som faller från ett lastbilsflak.


The room was rather dark but I think maybe that's because all the paintings were kind of glowing.
Rummet var rätt mörkt men jag tror kanske det var för att alla målningar lyser.


This here is Anders Lidén himself; have a look at his website www.andersliden.se
Detta är Anders Lidén själv; titta in på hans hemsida www.andersliden.se.


My coffee level was getting low, so I had fika with Anders and his wife, my lovely friend Karin, and there were other familiar faces as well, such as this lady below, my former teacher Hervor Sjödin!
Min koffeinnivå hade sjunkit förbi botten så jag fikade med Anders och hans fru, min fina vän Karin, och där fanns andra bekanta ansikten också som här nedan, min före detta lärare Hervor Sjödin!


I really liked both exhibitions. You should come too!
Jag gillade verkligen båda utställningarna. Gå ni också!
Anders Lidén konstnär, konst, artist

Staffan Forssberg
Sambiblioteket, Härnösand, 14 - 28/5

Anders Lidén
Sundsvalls museum, 14/5 - 19/6
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig