Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, May 25, 2011

To do list / Att göra


Work on wedding photos
Pick up binders from accountant

Vampire meeting at 6.30 p.m.

Jobba med bröllopsbilder
Hämta pärmar hos revisor
Vampyrmöte 18.30
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig