To do list / Att göra


Work on wedding photos
Pick up binders from accountant

Vampire meeting at 6.30 p.m.

Jobba med bröllopsbilder
Hämta pärmar hos revisor
Vampyrmöte 18.30