Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, May 8, 2011

Photo meme: To Dream / Fototriss: Drömma

For this week's photo challenge Fototriss. För denna veckas Fototriss.


These photos are part of the photo story I published earlier; it's about someone who wakes up in a castle without knowing how she ended up there and then discovers she is locked in. The story is in five parts.
De här bilderna är från en fotoberättelse som jag publicerat tidigare. Den handlar om någon som vaknar i ett slott utan att veta hur hon hamnat där och sedan märker hon att hon är inlåst. Berättelsen har fem delar.

[photo story]
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig