Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, April 14, 2011

Me and ballet poster guy / Jag och balettaffischmannen


Thank you for all your kind comments about my poster for the ballet company! Here's a bit of silliness while I'm taking a break from translation work and sorting through wedding photographs... I got this close-up of ballet poster guy to get an idea of the size the poster will be on bus stops etc (about 6 feet tall). They couldn't print any bigger where I handed in my files so I just have ballet guy's head!
Tack för alla fina kommentarer om min affisch till Norrdans! Här kommer lite fjask medan jag tar en paus från jobb med översättning och bröllopsbilder... Jag fick den här närbilden på balettaffischkillen för att se på ett ungefär hur stor bilden kommer att bli på busshållplatser och sånt (ungefär 170 cm hög). De kunde inte skriva ut i större format där jag lämnade in mina filer så jag fick bara balettkillens huvud! 


Here's another pic which better shows my skin colour or lack thereof.
Här en bild som bättre visar min hudfärg eller bristen på sådan.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig