Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, April 29, 2011

How to make your own royal wedding / Gör ditt eget kungliga bröllop

Because I believe that everyone has a right to be a princess or a prince if they want to. För jag tycker att alla som vill har rätt att vara prinsessa eller prins.
 http://allehanda.se/start/utrikes/1.3111362-brudparet-nu-kungliga-makar

1. Make a crown. If you cut it this way, you'll have an extra one to give to a friend or, in case your head is big, to make yours wider. Tillverka en krona. Om man klipper så här blir det en extra krona som man kan ge till en kompis eller, om man har stort huvud, utvidga sin egen krona med.


2. Find as much jewellery as possible and preferably also a huge diamond since they go with everything. Leta rätt på så många smycken som möjligt och helst en jättestor diamant också eftersom de passar med allt.
3. Be royal. Do not have a job to make a living; instead, slack off in front of the computer while your servants set the table. Listen to the shouting people who slept on the pavement outside your castle. Enjoy a cuppa. Känn dig kunglig. Jobba inte för att försörja dig utan sitt i stället en stund framför datorn och slappa. Lyssna på skrik från människorna som sovit på trottoaren utanför slottet där du bor. Ta en kopp té.4. Watch your special guests arrive by order of rank. Se dina specialinbjudna gäster anlända i finhetsordning.


5. Since you haven't been dressed yet, looks like you'll have to pick out your own fluff dress. Pink or black. Eftersom du inte blivit påklädd än verkar det som du måste klä på dig själv och välja en fluffklänning. Rosa, svart.

Royal! Kungligt!the royal wedding Kate Middleton and prince william det kungliga bröllopet kungligt bröllop
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig