Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, March 4, 2011

The bird collector / Fågelsamlaren

A man is being charged for capturing 13 000 birds. According to today's news, many of them were found in his apartment. Dead or alive. He has caught small birds, owls, swans, geese, collected eggs and made them hatch at home. One newspaper article says that the man's great interest in birds went out of hand. Thirteen... thousand birds.
En man åtalas för att ha fångat 13 000 fåglar. Enligt nyheterna i dag fanns många av dem i hans lägenhet. Döda eller levande. Han har fångat små fåglar, ugglor, svanar, gäss, samlat ägg och lagt dem i äggkläckningsmaskiner hemma. I en tidningsartikel står det att mannens fågelintresse gått överstyr på något sätt. Tretton. Tusen. Fåglar.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8661706.ab

The Bird Collector       by Maria-Thérèse Andersson

Collectors tend to freak me out. The obsession with a certain item, or person, or birds. Thirteen is a collection. Thirteen thousand is... I don't even know what that is.
Samlare tenderar att verka läskiga för mig. Besatthet av en viss sak, eller person, eller fåglar. Tretton är en samling. Tretton tusen betyder... Jag vet inte ens vad tretton tusen betyder.

P.S. It was actually closer to 14 000 birds. 13 983 birds in his log book. What did he want with the birds? Why so many? Did he want to empty the world of birds and have every single bird for himself?
Det var egentligen närmare 14 000 fåglar. 13 983 som han skrivit in i sin loggbok. Vad tänkte han ha alla fåglar till? Varför så många? Tänkte han tömma världen på fåglar och ha varenda fågel själv?
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig