Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, December 6, 2010

People and pigs at Gammlia christmas fair / Människor och grisar på Gammlia julmarknad

Hello, hello! I came home late last night after a few days in Umeå and participating in the christmas fair in the Västerbotten museum.
Hej hej! Kom hem sent i natt efter några dagar i Umeå där jag medverkade vid Gammlia julmarknad nu i helgen på Västerbottens museum.

Photo by my mum

It took quite some time to unpack and organize the 207 items I had created one by one...
Det tog en hel del tid att packa upp och lägga ut de 207 saker jag hade gjort en och en...


Another busy person was pastry chef Erik who made little pigs all day long!
En annan hårt arbetande person var konditorn Erik som gjorde små grisar hela dagen!


When the market ended last evening, he gave me and my mum each a marzipan pig... Aaww...
När marknaden slutat igår kväll gav han mig och mamma varsin marsipangris... Ååå...


My lovely helpers Johan and Johannes who advertised all over Umeå for me and my mum in the middle who helped a lot behind the scenes and even drove me and all my stuff for hours and hours.
Mina fina medhjälpare Johan och Johannes som tapetserade hela Umeå med affischer åt mig och mamma i mitten som hjälpte till en massa bakom kulisserna och till och med körde mig och mina saker timme efter timme.


Three cute customers looking at my jewellery and books.
Tre söta kunder som tittade på mina smycken och böcker.


Photos by me and Louise
 
My sister and her fiancé cooked a wonderful three course dinner, much needed after a lot of work. Umeå, see you again next year!
Min syster och hennes fästman lagade en fantastisk trerätters middag, välbehövt efter mycket jobb. Umeå, vi ses igen nästa år!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig