Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, November 4, 2010

Incredible gifts / Väldigt bra presenter


Today I went to see an artist's camera collection and was given this beautiful old camera...
Idag åkte jag för att titta på en konstnärs kamerasamling och jag fick den här fina gamla kameran...


You fold it up like a wooden purse and there's no lock so I added pink ribbon (is this why y'all thought I liked romantic comedies and my favourite colour was pink?)
Man viker ihop den som en väska av trä men det finns inget lås så jag satte dit ett rosa sidenband (är det därför ni tror att jag gillar romantiska komedier och att min favoritfärg är rosa?)


An experiment / Ett experiment


I have also been given a pile of books by a translator friend! You can tell she's a translator because the books are in several different languages (and there were rooms full of books which she gave away!) Click to enlarge.
Jag har också fått en hel hög böcker av en översättarvän! Man ser att hon är översättare för böckerna är på flera olika språk (och det var flera rum fulla med böcker som hon gav bort!) Klicka för att förstora.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig