Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, October 1, 2010

Street style Härnösand


Meet Sandra Berg Mozard, artist, art teacher and shop owner in Härnösand. Her worm brooch and the colour combinations caught my eye. She also carried twigs in her pocket because she was going to turn them into charcoal for drawing. Sandra was inspired to design the worm brooch by a song her son taught her about worms as a sort of therapy because she is (used to be?) afraid of worms. Brooches are available in her shop which I'm ashamed to say I haven't visited yet but I will.
Detta är Sandra Berg Mozard, konstnär, bildlärare och butiksägare i Härnösand. Maskbroschen och färgkombinationen fångade min blick på stan. I ena fickan hade hon kvistar som skulle bli kolkritor. Sandra fick inspiration att skapa maskbroschen av en sång om maskar som hennes son lärde henne som en sorts terapi då hon är (var?) rädd för maskar. Broscher finns i Butiken i gränden, en butik som jag pinsamt nog inte besökt än men det ska jag.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig