Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, July 15, 2010

Not a penny from the insurance / Inte ett öre från Länsförsäkringar, men jag fick åtminstone prata med en robot

Everything I had made was ruined at my last exhibition. Countless hours, carefully handmade items and a monetary value of over $1000. I just received this letter from my insurance company saying that since the water damage was caused by humidity and not a leaking pipe, I am not covered. I called the person who had signed the letter and she epitomized the unhuman bureaucrat, repeating, like a tape recording, that they could not help with this. When I tried to argue with her, she also had the audacity to say that they were not a social aid organization (!) - to which my reply was far too polite. There should be some amount of human decency and the ability to take in an entire situation. All I know is that I have never received any help from any insurance so far in my life even though a lot of things have happened. The damage has to be the exact right one; the perfect fit for a very narrow bureaucratical slot. Things like consideration and human decency should be left at the door in order to place yourself sufficiently above a person who is already in a difficult situation. And there are always, conveniently, rules to blame.

(left-click to enlarge / vänsterklicka för att förstora)

Allt jag hade gjort blev förstört vid min senaste utställning. Otaliga timmar, omsorgsfullt handgjorda saker och ett värde över 7000 kr. Jag fick nyss detta brev från Länsförsäkringar där det står att försäkringen bara gäller om skadan orsakats av vätska eller ånga som oberäknat strömmat ut ifrån ledningssystem osv - ni ser själva. Sakerna skadades av vatten men eftersom det inte var från ett rör som gått sönder får jag ingen ersättning alls. Jag ringde människan som undertecknat brevet och hon förkroppsligade den stereotypa, personlighetslösa byråkraten när hon upprepade, som ett inspelat band, att de inte kunde hjälpa till med det här. När jag försökte argumentera var hon dessutom oförskämd nog att påpeka att de inte är en social hjälpinrättning (!) - vilket jag svarade alldeles för artigt på. Det borde kunna finnas en helhetssyn och en sorts grundläggande mänsklighet, men det tycker jag alltför ofta brister när man har med myndigheter o.dyl. att göra. Jag vet bara att jag hittills i mitt liv aldrig fått hjälp från en försäkring trots att jag råkat ut för en del. Det gäller att det är rätt sorts skada som perfekt passar in i deras snäva, lilla byråkratmall. Det gäller att lämna vänlighet och anständighet vid dörren och att sätta sig över den som redan är i en svår situation. Det finns ju alltid regler att skylla på.P.S. And this is why, Eva Åberg at Länsförsäkringar, I will be leaving your insurance company after years of paying the bills. Because of your nasty remark. I never publish personal arguments or letters and this was not one of them. When you talk to me you represent an entire company. It's the voice of a company toward one of their clients, one who will not tolerate this kind of treatment.
P.S. Och detta, Eva Åberg på Länsförsäkringar, är anledningen till att jag kommer att lämna ert försäkringsbolag efter att ha betalat räkningarna i många år. På grund av din otrevliga kommentar. Jag publicerar aldrig personliga gräl eller brev; detta var inte ett sådant. När du pratar med mig representerar du ett helt företag. Det är företagets röst mot en av sina klienter, en som inte tolererar sådan behandling.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig