Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, July 26, 2010

New handmade notebooks by afiori; vintage and summer inspired / Nya anteckningsböcker från afiori, vintage- och sommarinspirerade

These new books are now in my shop... They can be used as scrapbooks, journals, photo albums, guestbooks etc and they contain handmade papers as well as many heavy kinds of paper.
Dessa nya böcker finns nu i min butik... De kan användas som scrapbooks, anteckningsböcker eller dagböcker, fotoalbum, gästböcker m.m. och de innehåller både handgjorda papper och andra tjockare sorters papper.

I also added four new mini notebooks, pocketbook books which fit in your wallet! Great for shopping lists and things you need to remember when you're out and about.
Jag har också lagt ut fyra plånboksböcker, miniböcker som passar i plånboken! Perfekt för shoppinglistor och om man måste skriva ned något när man är ute på vift.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig