Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, July 7, 2010

Eye of the storm / I stormens ögaTaken in Härnösand yesterday by me when the sky put on a show.
Taget av mig i Härnösand igår när himlen hade en föreställning.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig