Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, July 2, 2010

And the WINNERS ARE... / Och VINNARNA ÄR...


I went to see the white rabbit to ask her to draw the winners but she had mysteriously disappeared, along with her people, so I asked a bikini-clad, crime novel reading woman to draw the winners instead. Third prize goes to...
Jag gick till den vita kaninen för att be henne dra vinnarna men hon hade mystiskt försvunnit, tillsammans med sina människor, så jag bad en bikiniklädd, deckarläsande dam dra vinnarna i stället. Tredjepriset går till...


Second prize goes to...
Andrapriset går till...


And first prize goes to you, Whisperings13, who couldn't choose among my photographs so you can either choose now or let me pick one for you!
Och förstapriset går till Whisperings13 som inte kunde välja bland mina bilder så du får antingen välja nu eller låta mig göra det!


Congratulations to the winners and thank you so much everyone who participated and who reads my blog!
 Gratulationer till vinnarna och tack så mycket alla som deltog och som läser min blogg!


I will notify the winners but if you read this first, please e-mail me your address at info@afiori.com so that I can send you your print / notebook / mini print!
Jag ska meddela vinnarna men om ni läser det här först, maila era adresser till info@afiori.com så jag kan skicka fotografiet / anteckningsboken / minifotot!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig