Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, June 2, 2010

Elephant, cherry blossoms, ocean, garden, oh my! / Elefant, körsbärsblom, hav, trädgård, kära nån!

New notebooks in my petite shop now! Nya böcker i min lilla butik nu!Oh, and hop over to Green Monkey Tales to read a romantic story illustrated with my images!
Hoppa också över till Green Monkey Tales för att läsa en romantisk berättelse illustrerad med mina bilder!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig