Elephant, cherry blossoms, ocean, garden, oh my! / Elefant, körsbärsblom, hav, trädgård, kära nån!

New notebooks in my petite shop now! Nya böcker i min lilla butik nu!Oh, and hop over to Green Monkey Tales to read a romantic story illustrated with my images!
Hoppa också över till Green Monkey Tales för att läsa en romantisk berättelse illustrerad med mina bilder!