Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, May 4, 2010

Unexpected beauty / Oväntad skönhet


From a couple of days ago when there was sunshine. I was supposed to take a different kind of photo so this was pretty much an accident, a boredom photo which turned out better than the "real" one. Straight out of the camera, unedited. / Taget för ett par dagar sedan då det var soligt. Jag skulle egentligen ta en annan sorts bild och tog den här halvt av misstag, ett tråkfoto som blev bättre än det "riktiga", rätt ut ur kameran oredigerat.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig