Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, May 25, 2010

Official note to the weather / Offentligt brev till vädret

Dear weather,

Please be kind on Friday and Saturday when I will be participating in an outdoor art exhibition. I see two different forecasts and neither is very good, so you will need to improve yourself a great deal during the week. Come on, you can do it!


Kära väder,

Vänligen var fint på fredag och lördag när jag är med i en utställning utomhus. Jag ser två olika prognoser och ingen är särskilt bra, så du måste bättra dig rätt mycket under veckan. Kom igen, du klarar det!


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig