Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, May 31, 2010

I'm in the paper! / Jag är i tidningen!


What a nice surprise on a Monday morning when I'm just sipping my coffee. Hey, there's me! It says I am showing book covers I created.
Vilken rolig överraskning en måndagsmorgon när jag sitter och dricker kaffe. Hej, där är jag!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig