Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, April 27, 2010

More visual poetry / Mer visuell poesi


I took this photograph yesterday / Jag tog det här fotografiet igårI'm adding it to my Visual Poetry series which I created a year ago... These are a few of the other photographs.
Den får ingå i min serie Visuell poesi som jag fotograferade förra året... Här är några av de andra fotografierna i serien.

It also strangely matches this one, I think. / Den matchar underligt nog även den här, tycker jag.All available in my shop / Allt finns i butiken
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig