Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, April 25, 2010

How to file your income-tax return / Hur man deklarerar

I already taught you how to throw a sales tax party. It is now time to file our income-tax return.
You need 1) an accountant who feeds you chocolate on a Sunday.
Jag har redan berättat hur man ordnar ett momskalas. Nu är det dags att deklarera. Man behöver 1) en revisor som bjuder på choklad när det är söndag.

2) You also need to drink some sort of chocolate coffee beverage. / Man behöver också dricka någon sorts chokladkaffe.

 

3) You basically need chocolate and caffeine to help you understand the things you need to learn but you don't want to learn because they're boring but you have to because it's really important. / Man behöver alltså choklad och koffein för att kunna förstå det man måste lära sig som man inte vill lära sig för det är tråkigt men väldigt viktigt.


4) You must also take a walk in the sunshine and photograph yourself to see if your lipstick matches your tights. I swear it really did. / Man måste också ta en promenad i solskenet och fotografera sig själv för att se om läppstiftet matchar strumpbyxorna vilket jag är säker på att det gjorde.


Good news is that we're almost done, fingers crossed, well in time. / Goda nyheten är att vi nästan är klara, ta i trä, i god tid.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig