Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, April 20, 2010

Happy Birthday Louise! / Grattis på födelsedagen Louise!


Today is my sister's birthday! Happy birthday!
Idag fyller min syster år! Grattis på födelsedagen!

She is great with animals, photography and is a freshly graduated behavioural and environmental scientist...
Hon är väldigt bra med djur och foto och hon är nyutexaminerad miljö-, hälsoskydds- och beteendevetare...


...and she's fun! ...och hon är rolig!


Have a super nice evening! / Ha en jättetrevlig kväll!


(1st photo by ?, 2nd by Johannes)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig