Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, March 12, 2010

Today... / Idag...

...I sent a very large photograph on its way abroad.
...skickade jag ett väldigt stort fotografi utomlands.


The perspective is a bit off below with my gloved hand holding the photograph; it felt almost as if it was my size...
Perspektivet är inte bra här nedanför där jag håller i fotografiet med min behandskade hand; kändes nästan som fotografiet var lika stort som jag...


When I went outside I could actually see the ground! It has been sooo long. Hello, asphalt!
När jag gick ut såg jag barmark! Det var längesen. Hej asfalten!

I also received a package from my sister with my favourite kind of tea which isn't available here.
Jag fick också ett paket från min syster med mitt favoritté som inte går att få tag på här.


I woke up coughing again and am still feeling blah and weak which is boring because I won't get to see Liz who travels the world and will be passing through Härnösand tomorrow! We don't really know each other but I have travelled vicariously through her blog the past few days. It would have been nice to meet but I'm still happy I didn't get pneumonia and that this guy invented antibiotics in the 20s even if he did it by accident.
Jag vaknade av hosta igen och känner mig fortfarande klen vilket är trist för jag kan inte träffa Liz som reser jorden runt och kommer förbi Härnösand i morgon! Vi känner inte direkt varandra men jag har så att säga rest genom att läsa hennes blogg de senaste dagarna. Det skulle ha varit trevligt att träffas men jag är ändå glad att jag slapp få lunginflammation och att den här mannen uppfann antibiotika på 20-talet även om det var av misstag.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig