Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, January 13, 2010

Facebook, unicorns and polaroid cards / Facebook, enhörningar och polaroidkort


I have made two Facebook pages; one for my blog and one for my shop. If you are on Facebook, would you consider being my fan? :) Click the links below to go to my Facebook sites.
Jag har gjort två sidor på Facebook, en till min blogg och en till min butik. Om du är med på Facebook, skulle du ha lust att bli mitt fan? :) Klicka på länkarna här nedanför för att komma till facebooksidorna.Today I made three sets of cards. They are about the size of original polaroids and they are now in my shop! Yay!
Idag gjorde jag tre set med kort. De är ungefär lika stora som polaroidbilder och de finns nu i butiken! Jippi!


On another note, a friend of mine is planning some sort of after birthday event for me and he is being very secretive. I can only assume there will be unicorns involved. Perhaps a unicorn picnic in the snow? Then I would almost forgive winter for existing.
Annan sak: en kompis till mig planerar någon sorts efterfödelsedags- evenemang och är väldigt hemlighetsfull. Jag kan bara anta att det på något sätt har med enhörningar att göra. Kanske en enhörningspicknick i snön? I så fall skulle jag nästan förlåta vintern för att den finns.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig