Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, November 10, 2009

A little bit of this / Lite så här


A bit of snow today; no, I'm not looking for a flat in Venice but a bigger one in Härnösand. Although Venice is nice too. Snow in Venice available here.
Lite snö föll idag. Nej, jag letar inte lägenhet i Venedig utan en större i Härnösand. Fast Venedig är också fint. Snö i Venedig finns här.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig