Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, October 20, 2009

Some days... / Vissa dagar...

...are more magical than others. Photographs taken by me yesterday.
...är mer magiska än andra. Fotografier tagna av mig igår.by Maria-Thérèse Andersson
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig