Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, September 21, 2009

Stolen art, stolen sign / Stulen konst, stulen skylt

This original painting by Katarina Jahlitz was stolen in Sollefteå, Sweden, at an exhibition. Should you see the painting online, in someone's home, anywhere, please contact the artist. Her blog.
Denna originalmålning av Katarina Jahlitz stals från en utställning i Sollefteå. Om du ser den på internet, hemma hos någon, var du än ser den, kontakta konstnären. Hennes blogg.A large vintage sign has been stolen from another lovely person and artist, Vanessa Valencia. Please contact her should you see it anywhere.
En fin och stor gammal skylt har stulits från en annan fin person och konstnär, Vanessa Valencia. Kontakta henne om ni skulle se den någonstans.


Message for the art-loving thieves: Karma will bite you in the ass.
Meddelande till de konstälskande tjuvarna: dålig karma kommer att bita er i arslet.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig