Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, September 30, 2009

Pale photographs and my book / Bleka fotografier och min bok

About my upcoming book: It is mainly in Swedish but there will be around 8 illustrations and an English poem at the end, a sort of lullaby / epilogue. Yes, the book will be available in the US and all other countries through online bookstores. It will be printed on Monday so keep your fingers crossed that everything will go well.
Angående min bok: Den är på svenska men det kommer att finnas med cirka 8 illustrationer och en engelsk dikt på slutet, en sorts vaggvisa / epilog. Boken kommer att finnas i USA och alla andra länder via internetbokhandlar. Den går till tryck på måndag så håll tummarna att allt kommer att gå bra.I have added a few new photographs to my shop. I've been thinking a lot lately about whether or not I should create another shop because I have many photographs in this style, sort of pale, very light, slightly worn. I don't want them to disappear among my more colourful photographs and I don't want my shop to have too many items to go through. For now, these are in my regular afiori shop but it's just a few of them.


Jag har lagt till några nya fotografier i min butik. Jag har funderat mycket på om jag ska starta en till butik eftersom jag har så många fotografier i liknande stil, ljusa, bleka, lite slitna. Jag vill inte att de ska försvinna bland mina mer färgstarka konstfotografier och jag vill inte att butiken ska ha för många saker att gå igenom. Tills vidare är de här i min vanliga afioributik men det här är bara några av bilderna.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig