Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, September 8, 2009

Butterfly, fairy book, cherry blossom, silk ribbon / Fjärilar, fébok, körsbärsblom, sidenband

Six new one-of-a-kind books are now in my shop! Sex nya helt unika böcker finns nu i min butik!


White cherry blossom book...
Bok med vita körsbärsblommor...Fairy collage book...
Fécollagebok...


Visual Poetry, meadow photo book... This would make a beautiful wedding guestbook.
Visuell poesi, anteckningsbok / scrapbook med ängsfoto... Den här skulle vara fin som gästbok till bröllop.


Another large book...
Ännu en stor bok...


Butterfly collage on vintage letter book...
Fjärilscollage på gammalt brev...A brand new butterfly collage which I made from vinage materials is on the cover of this square blank book...
Ett helt nytt fjärilscollage som jag gjort av gamla material syns på framsidan av denna kvadratiska anteckningsbok utan linjer...

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig