Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, September 4, 2009

1 Year Blogoversary!!! Come celebrate!Today it's exactly one year since I started this blog! If you are one of my faithful readers who still haven't entered the proper way via http://www.afiori.com/ and seen the lovley swirly logo by Charlotte Ämting, you must do so now!
Idag är det precis ett år sedan jag startade denna blogg! Om du är en av mina trogna läsare som fortfarande inte gått in huvudvägen via www.afiori.com och sett den jättefina logon av Charlotte Ämting tycker jag du ska göra det nu!


Are you wearing your princess dress and your tiara? Do you have a nice cup of something and some chocolate? Then you are ready for my 1-year giveaway! This is what I offer: a beauuutiful little one-of-a-kind notebook with my collage on the cover and an equally beauuuutiful photograph!
Har du på dig prinsessklänning och tiara? Har du en fin kopp med något gott i och choklad? Då är du redo för min tävling! Här är vad jag har att erbjuda: en vaaacker, unik anteckningsbok och ett lika vaaaaaaackerrrt fotografi!

HERE'S HOW IT WORKS:

You do not need to have a blog to enter.
Simply write a comment, tell me why you love me (heehee!), what's your favourite item in my shop, your favourite colour or anything you'd like.
Double chance to win: if you link to me, your name will be entered twice!
Also double chance to win: add yourself to my list of followers (see right-hand sidebar).
Good karma to increase your winning power: tell a friend about afiori.
Winner will be drawn next Thursday, September 10.

SÅ HÄR FUNKAR DET:

Du måste inte ha en blogg för att vara med.

Bara skriv en kommentar, säg varför du älskar mig (hiiihii), vad din favoritsak i min butik är, vilken din favoritfärg är eller säg vad du vill.
Dubbel chans att vinna: om du länkar till mig kommer ditt namn med två gånger i dragningen!
Också dubbel chans: lägg till dig som en "follower" av min blogg (se högerkanten).
God karma för att öka din vinnarkraft: berätta för en vän om afiori.

Vinnaren dras nästa torsdag, den 10/9.
If you want to download this pic, please left-click on it, then right-click and save the image which appears on a separate page. You can also grab the picture of the prize here.
Om du vill ladda ned denna bild, vänsterklicka på den, högerklicka i det nya fönstret och spara bilden som kommer upp. Du kan också ta bilden på priset här.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig