Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, August 8, 2009

Wendela Isabel

Today, my cousin's granddaughter Wendela Isabel was christened. I woke up early (yaaawn) and this is what happens sometimes when you live on an island.
Idag döptes min kusins barnbarn Wendela Isabel. Jag vaknade tidigt (gääsp) och det här är något som händer ibland när man bor på en ö.


Hello Wendela!The christening took place in a village called Rådom. Wendela was quite unfazed by the whole thing. Wendela döptes på Rådoms hembygdsgård och hon var mycket lugn.
Wendela with her grandmother Katarina, mother Malin and great-grandmother Isabel
Wendela med mormor Katarina, mamma Malin och mormorsmor Isabel

friends of Wendela's

mum and Irmgard, who recently moved to Helgum from Germany
mamma och Irmgard som nyligen flyttat till Helgum från Tyskland


me and sister, photo by KarinWendela eventually got a bit tired, around the same time I started to spin around on the lawn and blow soap bubbles onto children. Wendela blev trött efter ett tag, ungefär samtidigt som jag började snurra runt på gräsmattan och blåsa såpbubblor på barn.

me, photo by Louise


We had fun!* Vi hade kul!*

photo by Louise


*especially me *särskilt jag
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig