Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, August 20, 2009

Ocean, Fairy, Vintage letters / Hav, fé, vackra gamla brev


These new scrapbooks are now in my shop
Dessa nya scrapbooks finns nu i butikenThis is a brand new collage I made yesterday using vintage postcards and letters bought in Rome and borrowed from my aunt. It also incorporates an old collage of mine! I mostly use only my own images for collages. In this case I have permission (the rights) to use these vintage images and letters and so the collage itself is copyrighted to me. I didn't want to destroy the letters and photographs so I scanned them and made the collage digitally.
Det här är ett nytt collage som jag gjorde igår med gamla vykort och brev som jag köpt i Rom och lånat av min moster. Jag lät även ett av mina tidigare collage ingå i detta! Jag brukar nästan uteslutande använda enbart mina egna bilder till collage. I detta fall har jag tillstånd (rättighet) att använda bilderna och breven och det är alltså jag som har rättigheterna till collaget. Jag ville inte förstöra några av breven eller fotografierna så jag scannade in dem och gjorde collaget i datorn.

There is also an ocean book to keep your summer memories or plan for future vacations...
Här finns en bok med havet för dina sommarminnen eller för att planera nästa semester...A fairy book tied with a burgundy ribbon and a vintage brass locket attached...
En fébok som knyts ihop med vinrött band och har en liten, gammal medaljong i form av ett hjärta...There are handmade flower papers inside which have a faint scent similar to tea!
Det finns handgjorda blompapper inuti som doftar lite som té!

These would make such lovely wedding guest books or journals or art journals...
De här skulle vara så fina som gästböcker till bröllop, som dagböcker, som skissböcker / konstdagböcker...
I also made two new 5x7 notebooks with my butterfly and peacock collages on the covers
Jag har också gjort två nya anteckningsböcker som är 13x18 cm med mina fjärils- och påfågelcollage på omslagenThese two will be added to my shop later today.
Dessa två kommer att läggas till i butiken senare ikväll.Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig