Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, June 12, 2009

Waiting for summer / Väntar på sommar


I went to see the students graduating high school yesterday and people bravely trying to celebrate and be cheerful in the chilly rain. Come on, weather; it's almost the middle of June and still cold. Jag gick och tittade på studenterna igår och folk försökte tappert att fira och vara glada i kallt regn. Kom igen, vädret; det är nästan mitten av juni och fortfarande kallt.I'm going to create a few new books for my shop today. Feeling quite inspired to make more of the very mixed ones with paper in different sizes and shapes. See ya later! Jag ska göra några nya böcker till butiken idag. Känner mig inspirerad att göra några fler av de väldigt blandade med papper i olika storlekar och former. Ses senare!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig