Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, June 23, 2009

Here comes the sun / Här kommer sommaren

In celebration of the first sunny, t-shirt wearing, bare-legged day I added this new photograph to my shop last night
För att fira första sommardagen med t-shirt och bara ben lade jag till detta nya fotografi i butiken i går kväll


and this one is called Fragile World
och det här heter Ömtålig värld


I also made test prints of my collages in the previous post and they look good so those collages are also in my Etsy shop now. Jag gjorde också provbilder av mina collage i inlägget här nedanför och de blev bra så de bilderna finns också i min Etsy-butik nu.
maria-thérèse afiori

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig