Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, May 16, 2009

After the show / Efter utställningen

If I haven't visited your blog in a few days it's because I was making these....
Om jag inte besökt era bloggar de senaste dagarna beror det på att jag gjort dessa...

with these....
med de här...
for my exhibition & table of afiori products at the museum! I had so much fun today. There were lots of people, planets hanging from the ceiling and cows walking on a wall and I must say the visitors all looked so good! Did you dress up for moi? Are you always this well-dressed?
till min uställning och mitt bord med afiori-produkter på muséet! Jag hade så kul idag. Det kom massor av folk; det hängde planeter i taket och gick kor på en vägg och jag måste säga att besökarna var de mest välklädda jag sett på länge. Klädde ni upp er för moi? Är ni alltid så här fina?

My table(s) and people selling flowers / Mina bord och folk från Nordvikskolan som sålde blommorI went with both lace leggings and white skirt underneath the dress that is not a dress. I felt like a flower or a cake. A flower with cream.
Jag hade både spetstights och vit underkjol under klänningen som inte är en klänning. Jag kände mig som en blomma eller en tårta. En blomma med grädde.

I was very interested to hear everyone's comments about my work and people were really fond of my books as well, especially when they learnt all the books and covers, everything was made by me single-handedly. Sometimes I really believe that how you feel about the things you create somehow stays with the piece so I never create things for others / to sell when I'm in a bad mood!
Det var intressant för mig att höra alla kommentarer om mina fotografier och hur mycket besökarna tyckte om mina böcker också, särskilt när de förstod att jag gjort allting själv -bilden på utsidan, bindningen, rubbet. Ibland tror jag verkligen att hur man känner för det man gör följer med den saken - så jag brukar aldrig göra saker till andra / till försäljning när jag är på dåligt humör!

Oh - and I woke up to this wonderful article in the local newspaper! It talks about my painterly style and the way I play with depth and hidden things in my photographs. "Inte bara en vacker blomma" = Not just a pretty flower, the title of my exhibition.

Jo - och när jag vaknade i morse såg jag denna fina artikel i Tidningen Ångermanland!

My photo exhibition can be seen until June 15, Technichus, Härnösand. You should all charter a plane together! Yay! Welcome!

Utställningen sitter uppe till 15 juni på Technichus i Härnösand. Tack alla besökare som förgyllde min dag! Hoppas att ni kommer att ha stor nytta och glädje av era saker från afiori.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig