Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, April 4, 2009

Pay it forward / Skicka vidare

I found this on Snap's blog and hope you'll join us!

Here’s how it works
The first 3 people to leave a comment on this post will receive a handmade gift from me.
Please make sure I have a way of contacting you so I can get your mailing address.

The only requirement is that you must participate as well: right after you leave a comment here, do a “Pay it forward” post on your blog to keep the “Giving” going -meaning you will {Craft it Forward} too.

Remember, it’s the spirit and the thought that counts and when you receive your gift please blog about it!
Jag läste detta på Snaps blogg och hoppas att ni vill vara med!

Så här funkar det

De första tre personerna som lämnar kommentar till det här inlägget kommer att få en handgjord present från mig!
Skicka din adress till
info@afiori.com eller lämna din mailadress så jag kan kontakta dig.

Det enda du behöver göra är att också deltaga: så fort du lämnat kommentar här, skriv om "Skicka vidare" på din egen blogg så att det fortsätter. Pyssla vidare :)

Kom ihåg att det är tanken som räknas och skriv om presenterna du får i din blogg.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig