Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, April 11, 2009

THE FIRST!!! / DE FÖRSTA!!!

Just found these even though there is so much snow left! Happy Easter!! Hittade nyss de här trots att det är så mycket snö kvar!! Glad påsk!!


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig