Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Monday, March 16, 2009

For ONCE / För en gångs skull

Today it was time for the safety inspection of my car. My first car, affectionately known as the death trap from hell but at least it looks good on the outside, always got five remarks. After four years it had so many new parts it was practically a new car but it still didn't work. It had tape on it when I sold it. Better luck with new car? Let's see.
Idag var det dags att besiktiga bilen. Min första bil, känd som dödsfällan från helvetet men snygg på utsidan, hade alltid fem fel. Efter fyra år hade den så många nya delar att den nästan var ny men den funkade ändå inte. Den var tejpad när jag sålde den. Bättre lycka med nya bilen? Vi ska se.

I went to the car wash because when something is pretty there can't be anything wrong, can there? (Lesson not learned from other car.)
Jag åkte och tvättade bilen för när någonting är fint kan det inte vara trasigt, eller hur? (Det lärde jag mig inte av förra bilen.)
I was wearing boots. I was nervous. I ate a kinder egg and called my mum. This used to be her car by the way.
Jag var nervös. Jag åt ett kinderägg och ringde mamma. Den här bilen är förresten hennes förra.

Handed over my shining silver car to a new inspector who looked so much nicer than the old one. I was nervous. I drank green tea and watched them lift my car like this.
Överlämnade bilen till en kontrollant som såg mycket snällare ut än den förra. Jag drack grönt té och tittade på när de lyfte upp bilen så här.

It was alright! My car was alright! For the first time ever, no five remarks, just a tiny broken light. Yaaaay!
Den fungerade! Min bil hade inga fel! Första gången någonsin, inga finn fem fel, bara en trasig liten lampa!

When I came home I was ready to celebrate. But what had happened? Trolls had invaded my flat and turned it into a mess!
När jag kom hem tänkte jag fira - men vad var det som hade hänt? Troll hade invaderat lägenheten och stökat ned!
It took an hour to sort out the mess. I bet trolls like pretty boxes, I bet they'll be back but now afiori has its own little post office (a huge chest of drawers, pictured below) and a neat work table! / Det tog en timme att reda upp röran. Jag slår vad om att troll gillar fina lådor och kommer att komma tillbaka men nu har afiori en egen liten post (en jättestor byrå, se bild) och ett prydligt arbetsbord!


Share:

9 comments

Snap said...

Sounds like life is on a good roll! Go for it!

Sara said...

this made me smile :)

Anonymous said...

I sent those trolls up to you because they have already been here at my desk... Unlike you - I don't like having a clear desk nor do I have such pretty drawers for my stuff!

Oh- congrats on the car!

Debbie said...

I'm glad the car is fine and that is behind you! I hate things like that.

Anonymous said...

haha vilken lyckad dag ! ;D

Anonymous said...

oj... det råkade stå Louise och mamma, men det var bara Louise... min dator liksom skriver saker så jag ska slippa göra det.... och antagligen hade den lagt på minnet att jag och mamma hade publicerat nån kommentar någon gång här förut :p

Anonymous said...

It is time for good luck!!! It is time for wonderful beautiful things to come your way ;) Maybe it's the magic still hanging from the tree for you?? xoxo

Sara said...

Hahaha Maria-Thérèse your comment "does this mean men get 364" made me laugh!

angie {the arthur clan} said...

It's always a relief to pass those car inspections, isn't it?

I'm jealous of your clear desk...what an amazing space you have to work in! (I can't even find the top of my workspace right now.)

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig